Gratulacje!

Serdeczne gratulacje!

Ogłaszam z najwyższą radością iż Komandor Naukowy Uro – Sail Piotr Jarzemski otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Drogi Piotrze!

Przyjmij wyrazy najwyższego uznania ode mnie w imieniu całej Rady Naukowej. Całe nasze środowisko jest dumne z Ciebie i Twoich osiągnięć.

Żeglujesz we wspaniałym stylu po Oceanie Urologicznym !

Z życzeniami dalszych sukcesów

Komandor Uro-Sail

Maciej Kisiel