Polityka bezpieczeństwa Uro-Sail 2020

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KONFERENCJI URO-SAIL 2020

Drodzy Uczestnicy!

Abyśmy mogli bezpiecznie spotkać się we Wrotach Mazur organizatorzy wprowadzają poniższe zasady:

1.Rezygnujemy z wykładów na sali konferencyjnej .

2. Odbędą się webinaria.

3. Wszystkie imprezy towarzyszące odbędą się w przestrzeni otwartej z zachowaniem dystansu społecznego.

4. Zakwaterowanie uczestników odbędzie się w małych grupach z zachowaniem dystansu.

4. Zalecamy uczestnikom wykonanie testu w kierunku Covid -19 przed konferencją.

5. W pomieszczeniach zamkniętych ośrodka obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.

Jestem przekonany że wprowadzone zasady pozwolą nam bezpiecznie cieszyć się corocznym spotkaniem.

Do zobaczenia we Wrotach Mazur!